Useful Website Links & Resources

Associate Website Links

www.probusholdings.co.za (Probus Holdings)

www.qcto.org.za.co.za (QCTQ)

www.limpopchefs.co.za (Limpopo Chefs Academy)

www.agriseta.co.za (Agriseta)

www.Agrisa.co.za (Agri SA)

www.cga.co.za (Citrus Grower’s Academy)

www.daff.gov.za (Department of Agriculture, Forestry and Fisheries)

www.dla.gov.za (Department of Rural Development and Land Reform)

www.waitrosefoundation.org.za (The Waitrose Foundation)

www.saqa.org.za (SAQA)

www.tlu.co.za (TLU SA)

SAGRITEX
PW van Wyk
082 490 1140
www.sagritex.co.za